Finska nu arbetade i tre år för att öka intresset för det finska språket i  Sverige.


Föreställningen Sagoväskan, sagoäventyret Jakten på den försvunna solen och lässtunden Alice Munro på finska turnerat runt Sverige. Nu har projektet avslutas men under hösten 2015 kommer hemsidan utvecklas med material om flerspråkighet i förskolan 

TACK TILL ALLA som har bjudit oss till sina förskolor, alla fantastiska pedagoger och barn! Håll gärna utkik på vår Facebook-sida för uppdateringar. 

Kulturportalen SheriffiX lever vidare och levererar högkvalitativa nyheter och intervjuer om sverigefinsk och finsk popkultur. 

FÖR VEM? 

Förskoleprojektet Siksi/Därför vände sig till förskolepersonal samt föräldrar och barn i åldern tre till fem år. 

VARFÖR? 

Finska nu strävade efter att öka kunskapen kring barns flerspråkighet och den sverigefinska kulturen, och samtidigt främja ett flerspråkigt Sverige. 

INFOFILMER

SPRÅKPUSSEL

SPRÅKKALENDER