Seminarium om Finska nu och Svenska nu på Finlands ambassad i Stockholm

Som en uppföljning till Märkesåret arrangerar Finlands ambassad i Stockholm under hösten 2010 och våren 2011 en serie föreläsningar som skildrar samhälls- och kulturfrågor ur ett brett perspektiv. Serien genomförs i samarbete med projektkontoret Tandem. Motsvarande föreläsningsserie genomförs i Helsingfors i regi av Sveriges ambassad.

 

Det första seminariet hölls den 27 september och handlade om Två språk som förenar.

 

Finland och Sverige förenas bland annat av två olika språk. Finska och svenska är Finlands nationalspråk och i Sverige har finskan numera status av officiellt minoritetsspråk. 

 

Kampanjen Svenska nu, som riktar sig främst till unga finländare, syftar till att öka intresset för studier i svenska bland språkmajoriteten, medan Finska nu är ett led i att stärka finskan i Sverige. Också i detta projekt står barn och ungdomar i fokus.

 

Läs mer om seminariet "Två språk som förenar" här