Finska nu söker skådespelare

FINSKA NU SÖKER SKÅDESPELARE!

 

Vi söker en skådespelare/dramapedagog som kan arbeta med vårt teaterprogram Sagoväskan. För nuvarande har vi en skådespelare som turnerar på förskolor och vi söker ytterligare personer som kan arbeta med programmet.

 

Programmet har tagits fram i samarbete med projektkontoret Tandem och den finskspråkiga teatern Uusi Teatteri.

 

Mer information om projektet och Sagoväskan hittar du nedan och på hemsidan www.finskanu.se

Du ska vara tvåspråkig (finska och svenska) och ha erfarenhet av att arbeta med teater som riktar sig till barn.

 

Arbetet innebär mycket resande.

 

Vi vill gärna ha den ansökan senast den 15 november 2012.

 

Om du är intresserad, kontakta:

Anni Heikka, Tandem

Projektledare

anni@norden.se

072 243 4900

Eller

Jukka Korpi , Uusi Teatteri

jukka.korpi@uusiteatteri.se

 

BAKGRUND

Projektet Finska nu har som syfte att sätta fokus på flerspråkighet och minoritetsspråk i Sverige genom att lyfta fram det finska språket. Projektet vänder sig till både svensk- och finskspråkiga. Förhoppningen är att det också kan inspirera andra språkgrupper.

Även om alla minoritetsspråk har lika stort värde, så är också ett av syftena med Finska nu att för "majoritetsbefolkningen" lyfta fram det finska språkets särskilda ställning i Sverige. Helt enkelt att skapa en insikt om ländernas gemensamma historia och särskilda samhörighet.

Projektet Finska nu består av tre delprojekt, varav ett heter Siksi/Därför och vänder sig till förskolepersonal samt föräldrar och barn i åldern tre – fem år. Projektetbygger på att se barnen, föräldrarna och förskolepersonalen som en samverkande helhet. Barnen får övningar i språk sång, föräldrarna får möjlighet att fundera på hur det finska språket (eller ett annat språk) skall vidareföras/ återupprättas i familjen och personalen får ökad kompetens och tips på hur de kan stimulera barn att lära sig flera språk. Det finns tre delar i projektet: Teaterprogrammet Sagoväskan, Språkkalendern och informationsfilmer.

Projektet vänder sig i första hand till finska förvaltningsområden i Sverige. Det är ett verktyg för kommun att i ett och samma projekt uppfylla målen i minoritetsspråklagen samt skollagen och den reviderade läroplanen för förskolan.

Projektet Finska nu genomförs av Kulturfonden för Sverige och Finland och dess projektkontor Tandem. För genomförandet har ekonomiskt stöd erhållits från svenska och finska stater. För mer information se www.finskanu.se

 

SAGOVÄSKAN

En central aktivitet i projektet är att en skådespelare besöker en förskola och genomför ett tvåspråkigt teaterprogram som heter Sagoväskan. Programmet är en "enmansföreställning" på ca 30 minuter och sker i dialog med barnen. Det har utarbetats av en dramapedagog och sker i samverkan med Uusi Teatteri som är en sverigefinsk tvåspråkig teater i Stockholm.