Avslutning av Finska nu  

Finska nu avslutas i sin nuvarande form i april 2015 då också föreställningarna Sagoväskan och Jakten på den försvunna solen slutar att turnera. 

Efter tre år har  föreställningarna har setts av tusentals barn och pedagoger. Projekttiden är slut och därmed avslutas verksamheten i sin nuvarande form.