Praktisk Information

Jakten på den försvunna solen är ett dramaäventyr. Den skiljer sig distinkt från en vanlig föreställning genom att den är betydligt mer interaktiv och upplevs av barnen snarare som en förberedd lekstund. Det är bra om ett par pedagoger kan närvara och vara aktiva i äventyret tillsammans med barnen.

Tid
Äventyret är ungefär 35 minuter långt, beroende på hur aktivt barnen medverkar.

Förberedelser
Skådespelaren behöver få tillgång till utrymmet minst en timme på förhand och kunna förbereda utrymmet ostörd. Det tar ungefär 15 minuter att packa ihop efteråt.
Om barnen kommer från en annan förskola än den äventyret spelas i, kom en stund på förhand så att ni har tid att lägga pusslet innan äventyret börjar.

Utrymme
Äventyret spelas i förskolans utrymmen. Den kräver ett tomt utrymme på minst 5 m x 7 m. Vi uppskattar om det är undanplockat i rummet på förhand. I utrymmet behöver också finnas ett högt bord och några stolar. Utrymmet måste kunna vara ostört före och under äventyrets gång.
Det är bra om utrymmet kan vara ostört under hela tiden skådespelaren använder det, eftersom det är en del rekvisita utlagt runtom i rummet.

Ålder
Tre år och uppåt, vi rekommenderar den främst till äldre barn, 4-6 år gamla.

Gruppstorlek
Varje äventyr rymmer max 15 barn. Detta beror på att upplägget är väldigt interaktivt och att barnen rör sig runt i utrymmet under äventyrets gång.

Material
Till äventyret hör ett språkpussel som skickas till förskolan på förhand. Läs mer om språkpusslet här.