Språkpusslet

I paketet ingår även ett pussel föreställande en karta som skickas till förskolan på förhand. Kartan innehåller element från dramaäventyret med deras namn både på svenska och finska samt utrymme för att skriva på ett annat språk. Kartan är i bitar och måste sättas ihop av barnen innan dramaäventyret. En bit saknas dock, men den har sagoberättaren och i dramaäventyret får de så ihop en hel karta med vars hjälp de kan navigera i äventyret.

På pusselbitarnas baksida finns siffror som kan färgläggas och även ett plus- och likamedtecken så att barnen kan öva sig i matematik.

Barnen får även en egen, mindre karta att ta med sig hem och pyssla med. Denna delas ut efter dramaäventyret.

Pusslet innehåller även information om nationella minoritetsspråk. Informationen riktar sig till främst föräldrarna men även förskolepersonalen. Prata gärna med föräldrarna om hur de har upplevt språkpusslet!

Pusslets framsida
Pusslets baksida