Informationsfilmer

Inom Finska nu:s förskoleprojekt Siksi/Därför har vi producerat fem informationsfilmer om barns flerspråkighet och finskan i Sverige. Filmerna är till för förskolepersonal och andra intresserade.

 

Filmerna handlar om följande ämnen:

 

1. Fler språk i förskolan

2. Två språk håller hjärnan i form

3. Lagen om nationella minoriteter

4. Tvåspråkig verksamhet i andra länder

5. Att främja flerspråkigheten i förskoleåldern
 

FILM OM SKOLLAGEN  OCH FÖRSKOLANS LÄROPLAN

Skolverket har producerat fyra informationsfilmer om skollagen och den förtydligade läroplanen för förskolan.

 

Skolverkets filmer  och mycket annat intressant material hittar du här