Vad är Finska nu?

Finska nu är ett språkprojekt som arbetar för att öka intresset för det finska språket och finsk kultur i Sverige, samt öka kunskapen kring barns flerspråkighet. Målet är att bidra till samhörighet och ökade kontakter mellan Sverige och Finland för att främja ett flerspråkigt Sverige.

Finska nu består av tre delprojekt: förskoleprojektet Siksi/Därför, popkulturportalen Sheriffi X samt nätskolan Flerspråk.

Finska nu vill vara inkluderande och tanken är att vem som helst kan vara med - oberoende språkkunskaper. Därför är stora delar av materialet och aktiviteterna på svenska.

För vem?

Förskoleprojektet Siksi/Därför vänder sig till förskolepersonal samt föräldrar och barn i åldern tre till fem år.

 

Popkultursatsningen Sheriffi X riktar sig till unga vuxna och alla som är nyfikna på sverigefinsk populärkultur.

 

Varför?

Finskan är det största av Sveriges fem nationella minoritetsspråk och därför är det just den som är i fokus. Finska nu vill visa på sverigefinskan som ett levande minoritetsspråk, som bidrar till landets rika kulturliv. Mot den bakgrunden är syftet med Finska nu att ett öka intresset för flerspråkigheten och det finska språket i Sverige.

Finansiering

Projektet drivs med stöd från Utbildningsdepartementet i Sverige och Undervisnings- och kulturministeriet respektive Social- och hälsovårdsministeriet i Finland.