Finskan i Sverige

Det finns cirka 670 000 personer i Sverige med finländskt ursprung. Man beräknar att 200 000-250 000 av dem kan finska. Finska är ett finsk-ugriskt språk och tillhör därmed samma stam som till exempel samiskan, men de närmast besläktade språken är karelska och estniska. Finskan har använts i Sverige så länge Sverige har funnits.

 

Många finnar som flyttade till Sverige under 1500 och 1600-talen genomgick språkbyten, men svedjefinnarna höll sig till sin egen grupp och lyckades länge - ända in på 1960-talet - bevara språket eller förbli tvåspråkiga.

 

Finskan skiljer sig mycket från svenskan. En märkbar skillnad är att svenskan har prepositioner - man säger på, till, från eller i något eller någonstans. I finskan använder man däremot kasusändelser som läggs till på slutet. Om man till exempel utgår från det finska ordet för bil -  auto - och på svenska säger "i min bil", blir den finska motsvarigheten "autossani".

 

Fram till 1990-talet fanns det relativt gott om kommuner som erbjöd tvåspråkig skolundervisning på finska och svenska. Men i början av 1990-talet förändrades situationen och under de senaste 20 åren har försämringen fortsatt. Undervisning på finska är numera möjlig bara i ett fåtal sverigefinska skolor och i ett fåtal kvarvarande kommunala tvåspråkiga klasser.

 

Mer information om de nuvarande skolorna och förskoleklasserna hittar ni på Sverigefinska Riksförbundets hemsida www.rskl.se

 

Källa:

Minoritet.se

Språkrådet, Skolverkets Tema modersmål om finska, professor Leena Huss. "Rätten till mitt språk" – SOU 2005:40

Förvaltningsområden

Med finskt förvaltningsområde avses en kommun i Sverige där de finskspråkiga invånarna har vissa lagstadgade språkliga rättigheter.

 

Sverigefinnar som bor inom ett finskt förvaltningsområde har därtill rätt till att få såväl äldreomsorg som förskoleverksamhet på finska.

 

Från och med 1 januari 2012 ingår 40 kommuner i det finska förvaltningsområdet. Kiruna, Pajala, Övertorneå, Kalix, Gällivare och Haparanda är även del av förvaltningsområdet för meänkieli

Mer information:

www.minoritet.se

Länsstyrelsen i Stockholm