organisation

Kulturfonden för Sverige och Finland är genom sitt projektsekretariat Tandem förvaltare av projektet Finska nu.

 

Finska nu finansieras med medel från Utbildningsdepartementet i Sverige och Undervisnings- och kulturministeriet respektive Social- och hälsovårdsministeriet i Finland.

Projektet koordineras av en projektledare som är anställd av Kulturfonden för Sverige och Finland. Kulturfondens styrelse är i sista hand ansvarig för hur projektet genomförs.

Till projektet hör delegation vars medlemmar fungerar som ambassadörer för projektet. Delegationen förankrar projektet i relevanta miljöer och sprider information om flerspråkigheten och finskan i Sverige. Medlemmarna bistår också med kontakter och information och ger förslag på hur projektet kan utvecklas och förbättras. Ordförande för delegationen är riksdagsledamot Björn von Sydow (S) och vice ordförande är riksdagsledamot Nina Lundström (FP).