FINLANDSINSTITUTET

Finlandsinstitutet i Stockholm har en livlig och mångsidig programverksamhet. De strävar till konkreta möten mellan svenskt och finländskt kultur- och samhällsliv. Institutet  visar även ny finsk film i flertal städer i Sverige. Institutet erbjuder  bland annat barn- och vuxenteater på finska
 

SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDET

RSKL är huvudorganisationen för alla finska klubbar i Sverige och driver egna projekt såsom till exempel Suomeksi och Mukulatfest. 

 

SVERIGEFINSKA UNGDOMSFÖRBUNDET

Rsn- Sfn representerar alla unga sverigefinländarna och driver enga projekt samt arrangerar aktiviteter. 

UNG MINORITET 
 

Ung Minoritet är en samarbetsplattform mellan de fem nationella minoriteternas ungdomsförbund. I Ung Minoritet arbetar de fem nationella minoriteternas ungdomsförbund tillsammans för att stärka barn och ungas rättigheter i de nationella minoriteterna. 

ONNI & ILONA

Onni & Ilona är en ny förening som grundades av några aktiva föräldrar under senhösten 2014. Meningen var att grunda en förening där föräldrar genom varandras stöd och nätverk kan påverka sina barns språkliga rättigheter. Föreningens syfte är att stödja sverigefinska föräldrar i att behålla finska språket.