flerspråkighet i förskolan

 

Skolverkets sida Tema Modersmål har information på 45 olika språk. Sidan är i första hand utformad som en resurs för dem som arbetar inom barnomsorg och skola men säkert till nytta för alla som är intresserade av ämnet.Tema Modersmål har också finska sidor med mycket intressant material. Där ges bland annat råd till föräldrar för hur man ska gå till väga för att barn som tillhör minoritetsspråkgrupper ska få stöd för hemspråket i förskolan.

 

På bloggen Intresse finns vill man slå ett slag för barnens rätt att få omvårdnad på det egna språket. Bloggen skildrar den kamp som många föräldrar står inför när det gäller att ordna barnomsorg till sitt barn på det egna modersmålet – t.ex. finska. "Det finns inget intresse" har blivit ett slitet uttryck i många kommuner. Allt för ofta används det för att undvika att ta ansvar och följa de lagar som finns. 

 

Sverigefinska riksförbundet har gjort en broschyr om barn och flerspråkighet ur ett sverigefinskt perspektiv. Här finns fakta om vad minoritetslagen ger för rättigheter och hur de tillämpas i förskolan.