Sagoväskan

Här finns praktisk information för förskolepersonalen.  

 

Manuset till Sagoväskan finns under Manus. Information om kostnader finns under rubriken Kostnader och betalning. Under rubriken Språkkalender finns information om den språkkalender som skickas till förskolan några veckor före teaterföreställningen (berode på bokningstidpunkten). 

 

Vi ska även lägga ut sången "Björnen sover" på finska, eftersom den förekommer i föreställningen. 

Innehåll och material

Följande material ingår i priset för ett Finska nu -besök och skickas till förskolan före besöket:

  • Ett infoblad som ska delas ut till föräldrarna i god tid före föreställningen
  • En stor ordkalender som förskolan kan använda både före och efter besöket. I kalendern hittar man dagens ord, som är en bild kopplad till föreställningen. På insidan av luckan står ordet på svenska och det finns utrymme för att skriva ordet på ett annat språk. Den finska ordlistan hittar man på baksidan av kalendern.
  • Informationsaffisch till förskolan
  • En likadan kalender i mindre storlek delas ut till alla barn redan minst en vecka före besöket. Barnen kan då öppna luckorna själva hemma och lära sig de nya orden på finska eller på vilket annat språk som helst.
  • I infobladet som delas ut till föräldrarna hittar man också mer information om kalendern.

 

Praktiskt om Sagoväskan

Föreställningen spelas av en skådespelare som anländer ensam till förskolan. Det finns ingen scenografi, utan skådespelaren transporterar allt som behövs i en väska.

 

Sagoväskan är en föreställning med interaktiva element. Den liknar inte en konventionell föreställning på en teater, där publiken ska sitta stilla och vara tyst. Barnen kan kommentera det som händer när det händer och vara i direkt dialog med skådespelaren. Det är därför önskvärt att pedagogerna låter barnen reagera på föreställningen och inte försöker dämpa dem. Innehållet är inte statiskt, och skådespelaren är förberedd på att justera eller pausa föreställningen ifall barnen har behov av att berätta, fråga eller diskutera något. Föreställningen använder sig av fantasilekens form för att berätta om språk. Se detta som ett verktyg som ni kan inspireras av för att utveckla barnens intresse för språk.

 

Tid
Föreställningen är ungefär 25 minuter lång, beroende på hur deltagande publiken är. Skådespelaren anländer till förskolan en halvtimme innan föreställningen och då behöver spelutrymmet vara tillgängligt. Tiden behövs för att skådespelaren ska hinna bekanta sig med spelutrymmet, byta kläder och ställa i ordning sin rekvisita. Mellan varje föreställning behövs en paus på minst 45 minuter så att skådespelaren i lugn och ro kan ställa allt i ordning igen. Under en och samma dag kan föreställningen spelas maximalt tre gånger.

 

Utrymme
Föreställningen behöver ett golvutrymme som är minst 3 m brett och 3,5 m djupt. Det finns ingen dekor som behöver sättas upp, men utrymmet behövs för att skådespelaren ska kunna röra sig under föreställningen. Utöver det här behövs ett utrymme framför scenen, där alla barn ryms att sitta. Det är bättre att de sitter samlade tillsammans än utdragna i en halvcirkel runt scenen.

 

Barnen får gärna sitta på kuddar på golvet eller i soffor. Stolar är inte så bra eftersom barnen kommer att röra på sig under föreställningen.

 

Det finns inga krav på utrymmets utseende. Det är ändå bra om det är ett rum där ingen annan än publiken vistas i under föreställningens gång.  Om utrymmet inte redan är i lämpligt skick, är det bra om en person i personalen kan hjälpa skådespelaren att ställa det i ordning.

 

Ålder
Föreställningen är skapad specifikt för barn som är mellan tre och fem år gamla. Är de äldre eller yngre än detta så kommer de inte att få ut så mycket av föreställningen. Även en treåring och en femåring uppfattar föreställningen på väldigt olika sätt men de kan båda hitta element som tilltalar dem.

 

Gruppstorlek
Den optimala gruppstorleken är tio till femton barn. Föreställningen kan spelas för maximalt tjugo barn åt gången. Det här beror på att föreställningen är interaktiv, och det är viktigt att alla barn får en chans att säga sitt, vilket är svårt om gruppen är för stor.

 

Förberedelser
Språkkalendern gör barnen nyfikna inför föreställningen och gör dem också bekanta med finska ord på förhand. Pedagogernas engagemang och entusiasm har väldigt stor inverkan på barnens inställning till föreställningen. Berätta gärna för barnen att förskolan ska få besök av en teater. Prata om vad teater är och vilka erfarenheter barnen har av det. Om ni haft teaterbesök tidigare eller själva besökt en teater är det bra att ta upp det och diskutera vad barnen minns av den upplevelsen. Det är också viktigt att hela personalen känner till och har fått diskutera föreställningen på förhand.

Framsidan av Språkkalendern Framsidan av Språkkalendern

Syftet med språkkalendern är att stimulera barn att lära sig nya ord på olika språk. Bakom varje lucka finns en bild och ett ord som anknyter till teaterprogrammet Sagoväskan. Varje deltagande förskoleavdelning för en större kalender och varje barn en mindre för att ta sig hem. En eller flera luckor öppnas varje dag.

 

Mer information hittar ni under fliken Språkkalender, där ni kan även höra hur orden uttalas på finska!