Kan språkkalendern användas på andra språk?

Språkkalendern kan användas av alla språkgrupper.

 

På luckans blanka insida kan barnen tillsammans med ett äldre syskon eller en vuxen skriva in ordet på ytterligare ett språk. Likadant kan man göra på sifferklossarna på kalenderns framsida.

 

På så vis kan barnen jämföra olika språk, hur olika ord uttalas och skrivs. Jämförelser kan göras till exempel med ett språk som förekommer i familjen eller i släkten. Om finska redan talas i familjen kan andra finska ord skrivas in i anslutning till kalenderns bilder.