Hur kan barns flerspråkighet stimuleras?

Små barn har lätt för att lära och fånga upp nya saker. Att lära sig flera språk

behöver inte vara besvärligt eller ske på bekostnad av något annat. Genom lek och

situationer i vardagen kan mycket göras för att stimulera flerspråkighet.

 

I Sverige står det inskrivet i skollagen och förskolans läroplan att barns

flerspråkiga utveckling skall stimuleras. På Skolverkets webbplats finns mer information

och material om hur förskolan kan arbeta med barns flerspråkighet.

 

Under barns tidiga uppväxt är det också dags att fundera på deras framtida skolgång.

Kanske finns det någon flerspråkig skola som skulle passa? Varför inte redan

nu undersöka vilka möjligheter som finns? Det kan också löna sig att ta reda på om det finns någon närliggande föreningsverksamhet som är tvåspråkig och som vänder sig till yngre barn.